Archive for the ‘من و پسرم’ Category

برای ثبت در تاریخ(2)

ژوئیه 26, 2011

پسرم!یه وقتی تو این مملکت یکی از تفریحات مردم این بود که،

وقتی یکی رو میخواستن اعدام کنن،می رفتن با موبایلاشون

از اون صحنه فیلم می گرفتن.

آره پسرم،ما یه همچین مردمی داشتیم.

Advertisements